در راستای بر ملا شدن هویت واقعی آرم ننگین شرکت pepsi  که گفته میشه مخفف واژه pay each penny save israel  یعنی پرداخت هر پنی ذخیره اسراییل است ، خون شرکت های ایرانی بجوش آمده و معانی پنهان اسامی تجاری خود را آشکار کردند تا جواب دندان شکنی به شرکت پپسی داده باشن :


پفک نمکی = پایمردی فلسطین، کابوس ناگوار ملت کینه توزیهودی.


تک ماکارون = تکنولوژی کشور متجاوز اسرائیل کارامدتر از راه ولایت نیست.


شادنوش = شکست اسراییل دربرابر نیروی ولایتمدار شیعیان.


داماش = دندان اسراییلو مردم ایران شکستند!!!!!


کاله = کشور اسرائیلو له میکنیم !!!!


پگاه = پاشو گمشو اسرائیل هرجایی!!!


بن ساله = بنیامین نتانیاهو، سگ اسرائیلی لندهور


دامداران = دهن این مردم دهاتی اسرائیل را، استغفرا... نزار دهنم باز شه.