استاد میگه هر کی جواب این سوالو میدونه دستش رو ببره بالا

من دستمو بردم بالا

استاد:میخوای جواب بدی؟

پ ن پ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد!!!!