کله صبحی رفیقم میخواست بیاد خونمون درس بخونیم ، بهش زنگ زدم گفتم دوتا نون هم بگیر.

گفت واسه صبحونه؟

پ ن پ واسه ذخیره سازی زمستون!!!