ساعت چار صبح صدای مسیج گوشیم اومد

با چه سختی از زیر پتو دراومدم دیدم نوشته شده:

قالیشویی شربت اوغلی شعبه دیگری ندارد

اصن خیالم راحت شد!!!!

همیشه با خودم فک میکردم نکنه شربت اوغلی شعبه دیگه ای هم داره!!

:-/