لیست چندش آورترین غذاهای جهان...

"کله پاچه ایرانی" دارای رکورد چهارم جهان میباشد.

.


رتبه 1:

خون مار کبری

–نوشیدنی مورد علاقه در نیروی دریایی آمریکا

.


رتبه2:

سوپ خفاش

.


رتبه3:

ترشی بچه موش در چین

.


رتبه4:

کله پاچه در ایران

.


رتبه5:

سالاد عنکبوت در چین

.


رتبه6:

معجون مار و عقرب در ویتنام

.


رتبه7:

بالوت، خوراک جنین جوجه در فیلیپین


.


رتبه8:

سوپ لانه پرندگان-

تایلند

.


رتبه9:

چشم ماهی تن در اندونزی

.


رتبه10:

سوپ سوسک، غذای تابستانی در چین

.رتبه11:

اسکامولس، طبخ غذا با دل و روده حیوانات در مغولستان

.


.


(((نتیجه گیری)))

کلپاچه ما که خوشمزه بود پس حتما بقیه هم خوشمزن



 !