یارو دو تا بلوک سیمانی رو گذاشته بود رو دوشش داشته میبرده بالای ساختمون

صاحب کارش میبینه بهش میگه تو که فرقون داری ، چرا اینارو میذاری رو کولت؟؟؟؟

یارو میگه دفعه قبلی با فرقون بردم اون چرخش پشتمو اذیت میکرد!!!!!!!!!!!